PLATFORMA “PŪCE”

Īpašumu pase un
darbu organizācija reālajā laikā

Platforma “PŪCE” ir Latvijā pirmais digitāls risinājums nekustamā īpašuma apsaimniekošanas procesu pārvaldīšanai, kas ir izstrādāts īpašumu īpašniekiem. Platforma ir vienots informācijas lauks īpašniekam, pārvaldniekam, apsaimniekošanas darbu veicējiem un citām īpašumu apsaimniekošanas procesā iesaistītajām personām, kurām īpašnieks būs devis piekļuvi darbam sistēmā.

Lietojot platformu “PŪCE”, Jūs varēsiet:

 • digitalizēt datus par zemēm, būvēm, inženiersistēmām un aprīkojumu
 • nodrošināt vienotu darba vidi saviem darbiniekiem un ārpakalpojumu sniedzējiem
 • reālajā laikā organizēt un sekot darbu izpildes gaitai
 • automatizēt zvanu centra (dispečera) funkcijas
 • automatizēt regulāro darbu organizēšanas procesu
 • strukturēti uzglabāt dokumentus
 • atlasīt (filtrēt) datus par plānotajiem, aktuālajiem un pabeigtajiem darba uzdevumiem pēc to statusa, izpildītājiem, steidzamības u.c. kritērijiem, kā arī eksportēt datus .pdf vai .xls formātā
 • pilnībā pārvaldīt informāciju par Jūsu īpašumiem un būt tās īpašnieks

Platformu “PŪCE” lieto privātie, pašvaldību un valsts uzņēmumi un kapitālsabiedrības:

Platformu “PŪCE” savu īpašumu apsaimniekošanas procesu digitalizācijai lieto privātie, pašvaldību un valsts uzņēmumi, kuriem ir svarīga īpašumu uzturēšanas procesu caurspīdība, darba organizācijas efektivitāte un īpašumu ilgtspēja

Kāpēc uzņēmumi izvēlas platformu “PŪCE”:

 • atbalstu lietotājiem nodrošina speciālisti, kuri izprot apsaimniekošanas nozares specifiku un nekustamo īpašumu īpašnieku vajadzības
 • digitalizējot datus par īpašumiem, tiek īstenots iekšējais audits, t. i. aktualizēta informācija par zemēm, būvēm, inženiersistēmām un aprīkojumu, kā arī pārskatīti to uzturēšanas procesi
 • ir ērti organizēt un reālajā laikā sekot līdzi visiem darbiem no pieteikuma vai darba uzdevuma izveides brīža līdz izpildītā darba pieņemšanai
 • ir vienkārši un droši pieslēgt trešo pušu, piemēram, apakšuzņēmēju vai nomnieku, lietotājus, un saglabāt uzņēmuma iekšējās informācijas konfidencialitāti
 • mainoties darbiniekiem vai ārpakalpojumu sniedzējiem, visa informācija vienmēr paliek pie īpašuma īpašnieka
 • platformu var lietot uzreiz, noslēdzot platformas nomas līgumu

Valodas platformā “PŪCE” un citi standarti:

 • platformu ir ērti lietot datorā, planšetē un mobilajā tālrunī
 • interfeiss un lietotāju atbalsts tiek nodrošināts latviešu, angļu un krievu valodā
 • sistēma ir izstrādāta, ņemot vērā apsaimniekošanas nozari reglamentējošus ES standartus, Latvijas Republikas likumus, MK noteikumus un citu normatīvo regulējumu

Platformu “PŪCE” ir izstrādājis un uztur SIA OWNER