VNĪ modernizēs Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmu (VNĪIS)

“Ceram, ka VAS “Valsts nekustamie īpašumi”​ / State Real Estate, Latvia un Ernst & Young Global Consulting Services pētīs arī vietējo risinājumus un pieredzi. Tādā veidā, iespējams, nonākot pie rezultāta atrāk un ar mazāk patērētiem resursiem. Privātā sektorā Latvijā jau šāds risinājums ir un darbojas.” – VAS “Valsts nekustamie īpašumi” lvportals.lv publicēto ziņu komentē Pauls Upenieks savā LinkedIn profilā.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” publikāciju varat lasīt zemāk vai portālā lvportals.lv.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) 2023. gadā modernizēs Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmu (VNĪIS). VNĪ pārvaldībā esošajā nekustamo īpašumu portfelī ietilpst aptuveni 11% valstij piederošās ēku un būvju kopējās platības, savukārt VNĪIS ir visaptveroša datubāze ar informāciju par visiem valstij piederošajiem un tās vajadzībām izmantotajiem īpašumiem. Sistēmas modernizēšana valstiskā līmenī ļaus pārskatīt īpašumu izmantošanas lietderību, saredzēt iespējas funkcionālākai izmantošanai, resursu optimizācijai un ilgtspējīgai valsts nekustamo īpašumu pārvaldības nostiprināšanai. Pirms modernizācijas uzsākšanas VNĪ līdz 31. augustam aicina lietotājus – publiskās pārvaldes iestādes – sniegt atgriezenisko saiti par sistēmas lietošanas pieredzi un izteikt priekšlikumus uzlabojumiem, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.  

VNĪIS, kuras uzturētājs ir VNĪ, izstrādāta 2016. gadā atbilstoši MK 934. noteikumiem (“Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”), lai vienotā platformā apkopotu informāciju par visiem valstij piederošajiem īpašumiem, to lietotājiem un nomniekiem, tai skaitā ministrijām, ministriju pārraudzībā esošām iestādēm, izglītības iestādēm, daļu veselības aprūpes iestādēm, muzejiem un citiem īpašumiem, kā arī satur informāciju par valsts iestādēm, kas nomā īpašumus, piemēram, biroju platības, no pašvaldībām vai privātpersonām. Sistēmu pašlaik lieto 172 publiskās pārvaldes iestādes un tās galvenie uzdevumi ir nodrošināt valsts nekustamo īpašumu pārvaldes datu ievadi un uzkrāšanu, piekļuvi datiem un iespēju analizēt visus valsts nekustamā īpašuma datus vienkopus, lai varētu pārskatīt īpašumu izmantošanas lietderību un saredzēt iespējas resursu optimizācijai.

Kopš sistēmas pieņemšanas uzskaitē 2016. gadā tai nav veikti nozīmīgi uzlabojumi vai modernizācijas darbi un tā ir tehniski novecojusi, kas apgrūtina tās lietošanu un attur lietotājus no regulāras un vienkāršas datu ievades. Tāpat 2019. gada decembrī pieņemti MK noteikumu Nr. 934 grozījumi, no 2021. gada paredzot VNĪIS iekļaut papildu informāciju par valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par valsts iestāžu ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu vai tā daļas lietošanu. Pieņemtie grozījumi būtiski mainījuši un paplašinājuši VNĪIS funkcionalitāti un uzbūves loģiku, kā arī palielinājuši uzkrāto datu apjomu, veidu un sistēmas lietotāju loku, tāpēc VNĪ 2023. gadā īstenos tās modernizāciju.

“Efektīva un ilgtspējīga valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšana bez digitalizācijas un visaptverošas datu pieejamības nav iespējama. VNĪIS modernizācija valstij nodrošinās mūsdienīgu rīku ar vienotā veidā atspoguļotu informāciju par visu valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. Tas ļaus objektīvāk analizēt un izvērtēt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, analizējot datus – izstrādāt priekšlikumus turpmākai rīcībai valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā un valsts pārvaldes institūciju nodrošināšanā ar atbilstošām telpām, īpašumu funkcionālākai izmantošanai, izmaksu kontrolei un resursu optimizēšanai,” norāda R. Griškevičs.

Pirms sistēmas modernizācijas uzsākšanas VNĪ sadarbībā ar “Ernst & Young Baltic” organizēs padziļinātās lietotāju intervijas un apzinās līdzvērtīgu sistēmu pieredzes apmaiņu ārvalstīs, lai izstrādātu iepirkuma tehnisko specifikāciju. VNĪ jau šobrīd aicina VNĪIS lietotājus aktīvi iesaistīties modernizācijas vajadzību definēšanā, daloties viedoklī par nepieciešamajiem uzlabojumiem. VNĪ novērtēs ikviena sistēmas lietotāja viedokli par modernizācijas gaitā sagaidāmajiem risinājumiem un līdz 31. augustam aicina VNĪIS lietotājus izteikt savu viedokli un iesaistīties VNĪIS modernizācijā, sūtot e-pastu VNĪ klientuieteikumi@vni.lv! Jautājumu gadījumā kontakttālrunis 80002000.