Platformu “PŪCE” lieto dažādu nozaru uzņēmumi

Platformu “PŪCE” savu īpašumu apsaimniekošanas procesu digitalizācijai lieto privātie, pašvaldību un valsts uzņēmumi, kuriem ir svarīga īpašumu uzturēšanas procesu caurspīdība, darba organizācijas efektivitāte un īpašumu ilgtspēja.

Platformu “PŪCE” jau lieto Olimpiskais sporta centrs, Mūkusalas biznesa centrs, saimniecība LIICHI, Arēna RīgaJelgavas pilsētas slimnīca, Pillar Latvia, Rīgas Brīvostas Flote, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca.